Kategorie

Produkty dostępne na zamówienie (9668)

Ceneo zaufane opinie
Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • Produkty dostępne na zamówienie

  Produkty dostępne na zamówienie
  Sortuj wg:
  Domyślny

  ALKA-SELTZER /IMPORT ROWNOLEGLY/ FORF TABL.MUSUJACE 324 MG 1

  11,81 zł

  ALKA-SELTZER EFFERV.*10 TABL. IR/PRET/FR

  14,98 zł

  ALKA-SELTZER tabl.mus. * 10 I.R.DEL/FRA

  15,24 zł

  ALKA-SELTZER tabl.mus. * 2
  images/ obok ALKA-SELTZER tabl.mus. * 2 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAAlka-Seltzer, 324 mg, tabletki musujące Acidum acetylsalicylicum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Abyjednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Alka-Seltzer ostrożnie. - Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawyniepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Alka-Seltzer i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alka-Seltzer 3. Jak stosować lek Alka-Seltzer 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Alka-Seltzer 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK ALKA-SELTZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Alka-Seltzer, działa przeciwbólowo,przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, mawłaściwości buforujące, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku. Wskazania do stosowania: • dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in.z uczuciemogólnego rozbicia), bóle zębów • ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALKA-SELTZERKiedy nie stosować leku Alka-Seltzer - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy,inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku, - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, - jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, - jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lubsubstancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz: „Stosowanie lekuAlka-Seltzer z innymi lekami), - w ostatnim trymestrze ciąży, - u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołuReye'a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alka-Seltzer - w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, - w okresie karmienia piersią, - w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub innesubstancje alergizujące, - podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, np. pochodnych kumaryny, heparyny, - u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, - u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lubkrwawienia z przewodu pokarmowego, - u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - u pacjentów, którzy stosują ibuprofen. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcjenadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymichorobami układu oddechowego, katarem siennym, z polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcjealergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinnipoinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alka-Seltzer. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu.U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napaddny moczanowej. W przebiegu infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istniejeryzyko wystąpienia zespołu Reye'a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby wymagającej natychmiastowejinterwencji lekarskiej. Ryzyko to może się zwiększyć, jeżeli zastosuje się kwas acetylosalicylowy, choć nieudowodniono związku przyczynowo-skutkowego. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwaniachorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye'a. Stosowanie leku u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych jest przeciwwskazane.Stosowanie leku u młodzieży w wieku powyżej 12 lat z objawami infekcji wirusowej (z gorączką lub bez),wymaga konsultacji z lekarzem. Lek zawiera sód (445 mg w jednej tabletce), dlatego należy zachować ostrożność stosując go u osóbbędących na diecie niskosodowej. Stosowanie leku Alka-Seltzer z innymi lekami Kwas acetylosalicylowy nasila: - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowegojednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesnestosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnejostrożności; - działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych(rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytekkrwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia ikrwotoków; - ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawień z przewodupokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekamiprzeciwzapalnymi, w tym ibuprofenem, innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasieleczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działającychogólnieustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobieAddisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; - działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu; - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; - działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasuacetylosalicylowego. Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: - leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasumoczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dnymoczanowej; - leków moczopędnych; - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny,np. kaptopryl, enalapryl). Alka-Seltzer można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatustosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane sąbez recepty. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawanesą bez recepty. Stosowanie leku Alka-Seltzer z jedzeniem i piciem Lek należy zażywać po posiłkach. Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Alka-Seltzer jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje wokresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka. W pierwszym i drugim trymestrze przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Przedzastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeńmechanicznych w ruchu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK ALKA-SELTZER Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.Dorośli: Należy przyjąć od 1 do 3 tabletek musujących jednorazowo (co odpowiada od 324 do 972 mg kwasuacetylosalicylowego). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin.Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g kwasu acetylosalicylowego (12 tabletek musujących). Młodzież w wieku powyżej 12 lat: W przypadku objawów przeziębienia lub grypy przed podaniem leku należy skonsultować się z lekarzem(patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alka-Seltzer). Należy przyjąć 1 tabletkę musującą jednorazowo (324 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzebydawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę, co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobowawynosi 3 tabletki musujące. Dzieci w wieku od 9 do 12 lat: Z uwagi na ryzyko ciężkich powikłań (patrz „Kiedy nie stosować leku Alka-Seltzer) lek może byćzastosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat jedynie w dolegliwościach bólowych, wyłącznie na zlecenielekarza. Zalecaną dawkę ustali lekarz. Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.Zażycie większej niż zalecana dawki leku Alka-Seltzer Zatrucie substancją czynną leku Alka-Seltzer może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku(łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. poprzypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne,głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomościz dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniempsychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczkiprzed oczami, omdlenie). W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego(aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównegorytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (ododwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż doniewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza,krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające sięletargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lubfarmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Leczeniezatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezyalkalicznej. W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowalub hemodializa. Pominięcie zastosowania leku Alka-Seltzer W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę lekuAlka-Seltzer. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, Alka-Seltzer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: objawy niestrawności (zgaga, nudności,wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub)dwunastnicy, bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawamilaboratoryjnymi i klinicznymi. Bardzo rzadko przejściowe zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeńsercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawamiprzedawkowania. W czasie stosowania leku Alka-Seltzer zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień, wydłuża się czaskrwawienia oraz czas protrombinowego; może także zmniejszyć się liczba płytek krwi. Obserwowanokrwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia, takie jak:krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanymnadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), którew pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lubprzewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykładw wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak:astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi). Rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego notowano martwicębrodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, których objawem może być: obrzęk twarzyi powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż donapadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającegożyciu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiastzapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy,który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnychmoże prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALKA-SELTZER Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Alka-Seltzer po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Terminważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytaćfarmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronićśrodowisko. 6. INNE INFORMACJECo zawiera lek Alka-Seltzer - Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Każda tabletka musującazawiera 324 mg substancji czynnej. - Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon 25, mieszaninadimetikonu i wapnia krzemianu (70% : 30%), mieszanina sodu dokusanu i sodu benzoesanu (85% : 15%),sodu sacharynian, aromat limetowy, aromat cytrynowy. Jak wygląda lek Alka-Seltzer i co zawiera opakowanie Jedna podwójna saszetka zawiera 2 tabletki musujące. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Numer telefonu: (0-22) 572 35 00 Wytwórca Bayer Bitterfeld GmbH06803 GreppinNiemcy Data zatwierdzenia ulotki: 3,72 zł koszyk,powiedz, 60139

  ALKA-SELTZER tabl.mus. * 2

  3,72 zł

  ALKA-SELTZER tabl.mus. * 10 I.R.INP

  13,18 zł

  ALKA-SELTZER TABL.MUSUJACE 324 MG 10 TABL.

  16,00 zł

  ALKAGIN płyn d.hig.int. 200ml

  23,29 zł

  ALLERGOVIT A+B 006-TRAW-60%158ZYTO40% 16 ( ryczałt 183.02 )

  390,47 zł

  Allergovit,A+B, zaw.,tr60%,zyto20%,bab20%

  390,47 zł

  ALLERTEC UKASZENIA AEROZOL NA SKORE, ROZTWOR (5MG+0,25MG)/ML

  11,75 zł

  ALLEVO BATON CZEKOLADOWO-MIGDALOWY Z DODATKIEM SOLI MORSKIEJ

  7,56 zł

  ALLEVO BATON KAWOWO-CZEKOLADOWY BEZ CUKRU 66 G

  7,56 zł

  ALLEVO BATON MLECZNA CZEKOLADA 57g ( data ważności 2015.04.29 )

  7,56 zł

  ALLEVO BATON SM.SERNIKA TRUSK.LIM.57G

  8,00 zł

  ALLEVO MIX PACK 2 PROSZEK 186 G

  32,10 zł

  ALLEVO ZUPA GRZYBOWA 155g

  27,79 zł

  Allevyn Adhesive,opatr.poliuret.,12,5x12,5cm,1szt(z op.10szt)

  11,43 zł

  Allium kaps.x 60

  11,44 zł

  Aloe Bio szampon nawil. x 250ml

  31,02 zł

  Aloe Bio, odzywka, nawilzajaca, do wlosow, 250 ml

  38,93 zł

  Wyświetlanie od 281 do 300 (z 9668 pozycji) Stron: << Poprzednia  1 ... 11  12  13  14  15 ... 484  Następna >> 
  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Solgar partner
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.