Kategorie

Leki i suplementy (2837)

Preparaty chorób dermatologicznych (276)

Preparaty przeciwgrzybicze (50)

Ceneo zaufane opinie
Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • TERBINAFINA KREM 10 MG/G ZIAJA

  7,90 zł

  Producent:Ziaja
  Kod:8334311
  EAN:5909990971800
  BLOZ7:8334311
  Wysyłka:48 godzin

  Ilość:szt.

  Zastosowanie:

  Lek Terbinafina Ziaja stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze

  • w grzybicy stóp, skóry gładkiej, fałdów skórnych oraz drożdżycy skóry - raz na dobę przez tydzień

  • w łupieżu pstrym - raz na dobę przez 2 tygodnie

  • w grzybicy podeszwowej stóp - 2 razy na dobę przez 2 tygodnie

  Podanie na skórę:

  • Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

  • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać

  Skład:

  • Substancja czynna: 1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny

  • Substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitanu stearynian (Typ 50), cetylu palmitynian (15), polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona

  Sposób użycia:

  Przed zastosowaniem leku należy oczyścić i osuszyć leczone miejsca na skórze, a następnie nanieść na nie niewielką ilość leku, lekko wcierając.

  Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta.
  Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Lotriderm krem x 15g

  22,46 zł

  Miconal zel 2% x 30g
  images/ Miconal zel 2% x 30g CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGOMICONAL 20 mg/g żel 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu (Miconazolum)Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Żel 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Mikonazol jest stosowany w miejscowych zakażeniach grzybiczych, takich jak:o grzybica stóp (grzybica międzypalcowa u sportowców); • grzybica pachwin; • grzybica tułowia; • grzybica paznokci - wywołanych przez Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes,Epidermophyton floccosum, Microsporum. « drożdżyca skóry - wywołana przez drożdżaki z rodzaju Candida, Cryptococcus; • łupież pstry - wywołany przez grzyby z rodzaju Pityrosporum • w zakażeniach o etiologii mieszanej grzybiczo-bakteryjnej (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania miejscowego. Należy nakładać cienką warstwę (około 1 mm) żelu na chorobowo zmienioną powierzchnią skórydwa razy na dobę (rano i wieczorem). Czas leczenia Czas leczenia łupieżu pstrego, drożdżycy skóry wynosi zwykle 2 do 3 tygodni, grzybicy pachwin 2 do4 tygodni, grzybicy tułowia co najmniej 2 tygodnie, a grzybicy stóp 4 do 6 tygodni.W grzybicy paznokci żel stosuje się pod opatrunki okluzyjne (zamknięte).Po każdym nałożeniu preparatu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Dzieci Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci. 4.3 Przeciwwskazania Nie należy stosować preparatu: - w nadwrażliwości na mikonazol lub jakikolwiek składnik preparatu, - na zranioną skórę, - na błony śluzowe. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Miconal przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości miejscowego podrażnienia, należy przerwaćstosowanie preparatu Miconal. Nie stosować do oczu, chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Preparat może powodować podrażnienie skóry ze względu na zawartość glikolu propylenowego. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Mikonazol stosowany ogólnoustrojowo hamuje cytochrom CYP3A4/2C9. Po miejscowymstosowaniu mikonazolu w żelu interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Podczasstosowania u pacjentów przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) należyzachować ostrożność i kontrolować czas protrombinowy. Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków hipoglikemizującychi fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z mikonazolem mogą się nasilić, w związkuz czym należy zachować ostrożność podczas stosowania innych leków. 4.6 Ciąża lub laktacja Mikonazol podawany zwierzętom doustnie nie wykazywał działania teratogennego. Toksycznedziałanie na płód obserwowano jedynie po doustnym podaniu zwierzętom bardzo dużych dawekmikonazolu. Należy zawsze rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniempreparatu Mikonal u kobiet w ciąży, względem oczekiwanych korzyści terapeutycznychMikonazol po miejscowym stosowaniu wchłania się w minimalnych ilościach, dlatego w przypadkustosowania preparatu Mikonal u kobiet w ciąży lub w okresie laktacji konieczne jest zachowanieszczególnej ostrożności. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeńmechanicznych w ruchu Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych iobsługiwania urządzeń mechanicznych. 4.8 Działania niepożądane Działania niepożądane zostały uszeregowane pod względem częstości występowania wedługnastępujących kryteriów: Bardzo często ≥/10Często ≥/100 i <1/10 Niezbyt często ≥/1000 i < 1/100Rzadko ≥/10 000 i < 1/1000 Bardzo rzadko <1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkamiZaburzenia układu immunologicznego bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowyZaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo rzadko: pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia naskórze Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania bardzo rzadko: reakcje w miejscu podania, w tym podrażnienie 4.9 Przedawkowanie Zbyt częste stosowanie może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniustosowania preparatu.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania na skórę, pochodne imidazolu kod ATC: D 01AC02 Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu syntezy steroli błony komórkowejkomórek grzybów, w wyniku zahamowania przemiany lanosterolu do ergosterolu. Ponieważergosteroł jest integralną częścią błony komórkowej grzybów, jego brak oraz gromadzące się wkomórce substancje toksyczne powodują zaburzenia przepuszczalności błony komórkowej,aktywności enzymów związanych z błoną komórkową i syntezy chityny, co w konsekwencji prowadzido obumierania komórek grzybów. W badaniach in vitro mikonazol charakteryzował się szerokim zakresem działaniaprzeciwgrzybiczego, między innymi działał na dermatofity (Trichophyton mantcigrophytes,Epiclermophyton floccosum), drożdżaki (Ccindida albiccins, Pityrosporum orbiculare i pachydermcitis,Cryptococcus neoformans) oraz promieniowce (Streptomyces madurae, Nocardia asteroides). 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Po podaniu miejscowym mikonazol przenika do krwi w niewielkich ilościach. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak badań mikonazolu na zwierzętach, dotyczących stosowania miejscowego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Dimetylosulfotłenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy,hydroksypropyloceluloza, etanol 96%. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 3 lata. 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła i wilgoci.Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Tuby aluminiowe z membraną i zakrętką, zawierające 30 g żelu, umieszczone w tekturowym pudełku. 6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jegopozostałości Brak szczególnych wymagań. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DOOBROTU Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa Spółka Akcyjna 03-176 Warszawaul. A. Fleminga 2 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9501 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 02.09.2002/27.02.2007 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKIPRODUKTU LECZNICZEGO   14,49 zł koszyk,powiedz, 8550

  Miconal zel 2% x 30g

  14,49 zł

  Daktarin puder w aerozolu x 100ml
  images/daktarinaer.jpg Daktarin puder w aerozolu x 100ml Daktarin 2%  -  Puder Leczniczy W Aerozolu  -  100g  Skład leku: Substancja czynna: 20 mg azotanu mikonazolu w 1 g preparatu. Opis działania i właściwości: Mikonazol łaczy działanie przeciwgrzybicze przeciw dermatofitom i drożdżakom z działaniem przeciwbakteryjnym przeciwko bakteriom Gram-dodatnim. Mikonazol hamuje biosyntezę ergosterolu w ścianie komórkowej grzybów, co prowadzi do jej uszkodzenia i w konsekwencji do obumarcia komórki grzyba. Mikonazol jest również skuteczny w leczeniu grzybic nadkażonych bakteryjnie. Wskazania do stosowania: Daktarin puder leczniczy jest stosowany zwykle w połaczeniu z kremem w: grzybicy międzypalcowej stóp ("stopa sportowca"), grzybicy obrębnej pachwin, pieluszkowym zapaleniu skóry. Daktarin puder leczniczy może być też stosowany profilaktycznie, do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Daktarin puder leczniczy jest przeciwwskazany u osób ze stwierdzoną nadwrażliwoscią na mikonazol lub inne składniki tego preparatu. Dawkowanie i sposób stosowania: Daktarin puder leczniczy stosuje się dwa razy dziennie, na miejsca zmienione chorobowo. Jeżeli puder jest używany razem z kremem, zaleca się stosowanie obu postaci leku raz dziennie (np. krem - na noc, puder - rano). Daktarin puder leczniczy profilaktycznie stosuje się raz dziennie do srodka butów i skarpetek. Czas trwania leczenia waha się od 2 do 6 tygodni, zależnie od umiejscowienia zmian i ich nasilenia. Po ustąpieniu zmian chorobowych leczenie powinno trwać jeszcze przynajmniej 7 dni. Najlepjej zużyć przed 28.02.2012 27,00 zł koszyk,powiedz, 3762

  Daktarin puder w aerozolu x 100ml

  27,00 zł

  Voltaren zel x 50g

  12,90 zł

  ZIAJA WAZELINA biała kosmetyczna x 30ml

  3,00 zł

  Ziaja Kozie mleko krem pod oczy x 15ml

  6,17 zł

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Solgar partner
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.