Kategorie

Stomatologia (242)

Preparaty na zapalenie dziąseł (15)

Ceneo zaufane opinie
Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • DEZAFTAN MED ŻEL DO JAM.UST. 8 G

  9,80 zł

  Producent:Aflofarm
  Kod:9057268
  EAN:5906071003313
  BLOZ7:9057268
  Wysyłka:48 godzin

  Ilość:szt.

  Ze względu na swój skład i właściwości, wyrób medyczny Dezaftan Med, stwarza idealne warunki do gojenia aft, sprzyja regeneracji błony śluzowej oraz zapewnia ulgę w bólu. Dezaftan Med zawiera poliwinylopirolidon, który tworzy na powierzchni błony śluzowej barierę ochronną.

  Dzięki konsystencji żelu Dezaftan Med przylega do afty i izoluje ją od czynników zewnętrznych, chroniąc przed podrażnieniami (np. podczas spożywania pokarmu, napojów, rozmowy) i dalszymi uszkodzeniami.

  Dezaftan med zawiera składniki, które wspomagają działanie wyrobu, stwarzając korzystne warunki dla fizjologicznego procesu regeneracji. Dekspantenol i kwas glicyretynowy to składniki wspomagające naturalny proces gojenia w mikrośrodowisku stworzonym z wykorzystaniem poliwinylopirolidonu.

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Izotek kaps.20mg x 60

  98,90 zł

  No-Scar krem x 30ml A-Z Medica

  28,57 zł

  Clotrimazolum Ziaja krem 1% x 20 g

  2,55 zł

  VITRUM OSTEO TABLETKI 100 TABL.

  31,85 zł

  Vit E kaps.100mg x 30
  images/ Vit E kaps.100mg x 30 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vitaminum E GSK, 100 mg, kapsułki miękkie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna kapsułka zawiera 100 mg int-rac-a-Tocopherylis acetas (all-rac-alfa-tokoferylu octanu).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej arachidowy 160 mg, czerwień koszenilowa (E124)0,521 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka miękka. Kapsułki kształtu owalnego, z twardą otoczką żelatynową o barwie czerwonej, ze szwem, wypełnioneolejowym roztworem. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem orazzaburzeniami przemiany materii. Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jejwtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresemoksydacyjnym. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie produktu leczniczego należy dostosować do rodzaju schorzenia oraz stanu klinicznegopacjenta. Zwykle 1 kapsułka na dobę. 4.3. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną wpunkcie 6.1, hiperwitaminoza E, zespół upośledzonego wchłaniania tłuszczów orazhipoprotrombinemia spowodowana niedoborem witaminy K. Ze względu na zawartość oleju arachidowego, stosowanie produktu jest przeciwwskazane wprzypadku nadwrażliwości na soję i orzeszki ziemne. 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi witaminę E,ze względu na możliwość wystąpienia hiperwitaminozy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u osób z niewydolnością nerek lub wątroby orazpodczas równoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu,ze względu na możliwość występowania hipoprotrombinemii.Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, produkt może powodować reakcje alergiczne. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Kolestyramina, kolestypol, oleje mineralne lub neomycyna stosowane doustnie mogą zmniejszaćwchłanianie witaminy E. Witamina E lub jej metabolity działają antagonistyczne do witaminy K. U pacjentów przyjmującychdoustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn i indandionu lub estrogeny zwiększa się ryzykokrwotoków. Podczas długotrwałego stosowania witaminy E należy regularnie kontrolować czasprotrombinowy. Witamina E zwiększa wchłanianie i wykorzystanie witaminy A, oraz chroni przed hiperwitaminoząA. Związki żelaza osłabiają działanie witaminy E (należy zachować kilkugodzinny odstęp międzypodawaniem obu leków). Również przyjmowanie dużych ilości witaminy E zmniejsza skutecznośćleczenia preparatami żelaza. Witamina E może zwiększyć wchłanianie cyklosporyny. 4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktacjęCiąża Stosowanie witaminy E w czasie ciąży powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.Zalecane dobowe spożycie (RDA) witaminy E dla kobiet ciężarnych w wieku 14-50 lat wynosi15 mg. Nie opisano komplikacji zarówno po zwiększeniu, jak i zmniejszeniu stężeń witaminy E ukobiet w ciąży. Witamina E częściowo przenika przez łożysko. Jej stężenie we krwi matki jest 4-5 razy większe niżwe krwi płodu (9-19 mcg/ml we krwi matki, 2-6 mcg/ml we krwi płodu), dlatego u wcześniaków, uktórych stężenie witaminy E jest małe częściej występuje niedokrwistość hemolityczna. Karmienie piersią Stosowanie witaminy E w czasie karmienia piersią powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.Zalecane dzienne spożycie witaminy E dla kobiet karmiących piersią wynosi 19 mg. 4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Produkt leczniczy nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzeniapojazdów i obsługiwania maszyn. 4.8. Działania niepożądane Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do< 1/100); rzadko(≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może byćokreślona na podstawie dostępnych danych). Stosowanie dawek większych niż 300 jednostek międzynarodowych (j.m.) witaminy E na dobę(1 j.m. odpowiada aktywności biologicznej 1 mg octanu all-rac-alfa-tokoferylu) może powodowaćdziałania niepożądane: Objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania witaminy E. Zaburzenia endokrynologiczne Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększeniestężenia estrogenów i androgenów w moczu. Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana: zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia układu nerwowegoCzęstość nieznana: ból głowy. Zaburzenia oka Częstość nieznana: zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie). Zaburzenia naczyniowe Częstość nieznana: zakrzepowe zapalenie żył. Zaburzenia żołądka i jelit Częstość nieznana: nudności, biegunka, kurcze jelit. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejCzęstość nieznana: wysypka. Zaburzenia nerek i dróg moczowychCzęstość nieznana: kreatynuria. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana: zaburzenia gonad, bolesność piersi. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaCzęstość nieznana: zmęczenie, osłabienie. Badania diagnostyczne Częstość nieznana: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu itriglicerydów w surowicy krwi. 4.9. Przedawkowanie Stosowanie dawek większych niż 300 j.m. na dobę rzadko może powodować objawy wymienione wpunkcie 4.8. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE5.1. Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy; tokoferol Kod ATC: A11HA03. Witamina E działa jako przeciwutleniacz i chroni przed utlenieniem: wielonienasycone kwasytłuszczowe, fosfolipidy wchodzące w skład błon komórkowych oraz inne wrażliwe na tlen substancje,w tym witaminę A i kwas askorbowy. Wychwytuje wolne rodniki i przerywa reakcje łańcuchowe,które uszkadzają komórki. Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniuukładu nerwowego oraz mięśniowego. Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dobową podażą witaminy E,a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których patogenezazwiązana jest ze stresem oksydacyjnym. Witamina E zmniejsza agregację płytek krwi. 5.2. Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie Z przewodu pokarmowego wchłania się 20-60% witaminy E. Stopień wchłaniania zwiększa sięw obecności tłuszczów i zależy od prawidłowej czynności trzustki. Stopień wchłaniania zmniejsza sięwraz ze zwiększeniem dawki. U pacjentów z zespołem złego wchłaniania i u wcześniaków o małejmasie ciała witamina E lepiej wchłania się z preparatów zawierających postać rozpuszczalną wwodzie niż z roztworów olejowych. Dystrybucja Witamina E ulega dystrybucji do wszystkich tkanek i jest powoli odkładana w mięśniach, wątrobie itkance tłuszczowej. Gromadzi się także w gałce ocznej, głównie w naczyniówce, ciele szklistym orazsiatkówce, w której osiąga największe stężenie. Zapas witaminy E w ustroju wynosi 3-8 g i możepokrywać zapotrzebowanie organizmu nawet przez 4 lata. Stężenie witaminy E w osoczu jestzróżnicowane osobniczo i waha się od 6 do 14 mg/l, ale ściśle koreluje ze stężeniem lipoprotein icałkowitym stężeniem lipidów w osoczu. Utrzymujące się przez kilka miesięcy stężenie poniżej 5mg/l w osoczu lub poniżej 800 mg/l w lipidach osocza jest uznawane za stan niedoboru. Podczasprzyjmowania dużych dawek witaminy E jej podwyższone stężenia w osoczu mogą się utrzymywaćdo 2 dni. Witamina E częściowo przenika przez łożysko i jej stężenia u noworodków są 20-30%mniejsze niż w organizmie matki, zaś w przypadku wcześniaków mogą być nawet mniejsze. Mlekomatek karmiących stosujących normalną dietę zawiera 2-5 mg/l witaminy E. Eliminacja Większość witaminy E jest powoli wydalana z żółcią, część ulega biotransformacji w wątrobie doglukuronidów, kwasu tokoferonowego i y-laktonów, które są wydalane z moczem. Stwierdzonorównież powstawanie metabolitów o charakterze chinonów. Biologiczny okres półtrwania witaminy Ewynosi około dwóch tygodni. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Witamina E nie wykazuje działania teratogennego, rakotwórczego ani mutagennego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Olej arachidowy oczyszczony 160 mg Żelatyna Glicerol Czerwień koszenilowa (E124) 0,521 mgWoda oczyszczona 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 2 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.30 kapsułek (2 blistry po 15 kapsułek). 6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego dostosowania Brak szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie zlokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIEDO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań tel. (61) 8601-200 fax (61) 8675-717 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8172 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 03.06.2000 r./30.06.2005 r./01.08.2006 r./21.07.2008 r./ 07.12.2009r./09.09.2010r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTUCHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 4,40 zł koszyk,powiedz, 14466

  Vit E kaps.100mg x 30

  4,40 zł

  Monovitan C draz.200mg x 50
  images/monovitan-c-200.jpg Monovitan C draz.200mg x 50 Witamina C polecana jest w stanach niedoboru lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (m.in. ciąża), okresy rekonwalescencji, zmniejszenie odporności organizmu, grypie, zaburzenia wchłaniania (biegunka, owrzodzenie jelit, zapale Skład: 1 draż. zawiera 0,1 g lub 0,2 g kwasu askorbinowego. Działanie: Witamina C - kwas askorbinowy - jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Pełni ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych, wpływa na przemianę aminokwasów aromatycznych, metabolizm tyroksyny oraz syntezę katecholamin, hormonów steroidowych i insuliny. Bierze udział w procesach fosforylacji glukozy i syntezy glikogenu. W przypadkach niedoboru witaminy C dochodzi do zaburzeń syntezy kwasu hialuronowego, zaburzeń syntezy kolagenu, nieprawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej i procesów kostnienia. Obserwuje się objawy skazy naczyniowej, wadliwe tworzenie się szkliwa zębów, zmiany w obrębie dziąseł i błon śluzowych jamy ustnej. Ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny. Wywiera stymulujący wpływ na procesy odpornościowe organizmu, prawdopodobnie przez wpływ na syntezę interferonu i przeciwciał. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Jest wydalana przez nerki, nieznacznie obniża pH moczu. Wskazania: Drażetki: stany niedoboru lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (m.in. ciąża), okresy rekonwalescencji, zmniejszenie odporności organizmu, zaburzenia wchłaniania (biegunka, owrzodzenie jelit, zapalenie okrężnicy). Przeciwwskazania: Ostrożnie przy wzmożonym wydalaniu moczanów i cystynianiów (niebezpieczeństwo kamicy nerkowej). Działania niepożądane: Duże dawki mogą powodować odkładanie się kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych. Interakcje: Nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii); zwiększa wchłanianie Fe; działa synergicznie z glikozydami flawonowymi; duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbinowego w płytkach krwi i osoczu. Dawkowanie: Drażetki: dorośli doustnie zapobiegawczo 0,1-0,5 g dziennie; leczniczo 0,5-1,0 g dziennie. Dzieci 0,1-0,2 g dziennie. 4,65 zł koszyk,powiedz, 8724

  Monovitan C draz.200mg x 50

  4,65 zł

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Solgar partner
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.