Kategorie

Odporność (245)

Leki i suplementy z kwasami Omega 3 (105)

Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • NATUWIT OLEJ Z CZARNUSZKI EGIPSKIEJ 250ML BIO

  63.73 zł

  Producent:P.P.U.H.NATKO
  Kod:8913901
  EAN:5902596801045
  BLOZ7:8913901
  Wysyłka:48 godzin

  Ilość:szt.

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Claritine Active tabl. x 6 ( data ważności 2015.01.31 )

  6.40 zł

  Zovirax Duo krem 2g
  images/1400166520_-zovirax_duo_2g_copy.jpg Zovirax Duo krem 2g CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax Duo, (50 mg +10 mg)/g, krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu ( Hydrocortisonum ). Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy 67,5 mg/g kremu i glikol propylenowy 200 mg/g kremu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krem. Krem koloru białego do żółtawego. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Sposób stosowania Do stosowania na skórę. Stosowanie u dorosłych i młodzieży ( w wieku 12 lat i powyżej) Produkt leczniczy Zovirax Duo należy stosować 5 razy na dobę, w przybliżeniu co 3-4 godziny w ciągu dnia, przez 5 dni. Leczenie należy rozpocząć najwcześniej, jak to jest możliwe, nalepiej natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów przedmiotowych i podmiotowych. Każdorazowo należy nałożyć odpowiednią ilość leku na zmienione chorobowo obszary skóry, a także sąsiadującą z nimi powierzchnię skóry. Stosowanie u dzieci Produkt leczniczy Zovirax Duo nie jest wskazany do stosowaniu u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Zovirax Duo jest przeciwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy Zovirax Duo jest przeciwskazany w przypadku uszkodzeń skóry spowodowanych innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych i pasożytniczych zakażeń skóry. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produkt leczniczy Zovirax Duo jest wskazany do stosowania wyłącznie na skórę ust i twarzy. Kremu nie należy stosować na błony śluzowe (np. oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych). Nie należy stosować leku u niektórych pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci z AIDS lub pacjenci po przeszczepie narządu, ponieważ nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka rozwoju oporności na acyklowir w tych grupach pacjentów. Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia u pacjentów, u których występowały jednocześnie zapalenia skóry innego pochodzenia. Lek zawiera zawiera alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry i miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. 4.6 Ciąża i laktacja Brak jest odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Zovirax Duo u kobiet w ciąży. Prospektywne badania, przeprowadzone u około 1200 kobiet poddanych ekspozycji układowej na acyklowir, nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u płodu. W standardowych badaniach nie wykazano działania embriotoksycznego i teratogennego po ogólnoustrojowym podaniu acyklowiru na szczurach, królikach lub myszach. W niestandardowych badaniach na szczurach zaobserwowane nieprawidłowości u płodu, ale wyłącznie po zastosowaniu dawek tak dużych, że powodowały one toksyczność u matki. Znaczenie kliniczne tych doniesień nie jest jasne. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowy rozwój płodu, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. Z tego względu, może występować niewielkie ryzyko podobnego działania u płodu ludzkiego. Nie należy stosować produktu leczniczego Zovirax Duo w okresie ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Karmienie piersią Acyklowir i hydrokortyzon przenikają do mleka po podaniu ogólnoustrojowym, jednakże ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią po zastosowaniu dawek terapeutycznych wydaje się mało prawdopodobne, ze względu na minimalną ekspozycję układową po miejscowym zastosowaniu produktu. Jednakże, nie należy stosować produktu leczniczego Zovirax Duo w okresie karmienia piersią, o ile nie jest to absolutnie konieczne. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Produkt Zovirax Duo nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 4.8 Działania niepożądane Badania Kliniczne Większość działań niepożądanych miało charakter miejscowy i występowały one w miejscu zastosowania produktu leczniczego. Często (>1 /100, <1/10) • Wysuszenie, złuszczanie się skóry. Niezbyt często (>1 /1000, <1/100) • Przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia po zastosowaniu produktu leczniczego. Rzadko (>1 /10 000, <1/1000) • Rumień. • Zaburzenia pigmentacji skóry. • Reakcje w miejscu zastosowania, w tym objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia. • W badaniach dotyczących bezpieczeństwa dla skóry obserwowano kontakowe zapalenie skór po zastosowaniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym. Wykonane testy alergiczne wykazały, że reakcja alergiczna wywołana była przez hydrokortyzon lub składniki podłoża kremu. Należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia działań niepożądanych, związanych albo z jedną, albo z drugą substancją czynną leku, acyklowirem lub hydrokortyzonem. Dzieci Profil bezpieczeństwa u młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) jest podobny jak u dorosłych pacjentów. 4.9 Przedawkowanie Nie należy spodziewać się żadnych nieoczekiwanych działań, w przypadku gdy cała zawartość tuby została zażyta doustnie lub zastosowana miejscowo, ze względu na minimalne działanie układowe produktu leczniczego Zovirax Duo. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania miejscowego. Kod ATC: D06BB53 Produkt leczniczy Zovirax Duo acyklowir w skojarzeniu z hydrokortyzonem. Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym o silnym działaniu in vitro na wirusa opryszczki zwykłej (Herpes Simplex Virus HSV) typu 1 i 2. Po przeniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fosforylacji do czynnego trójfosforanu acyklowiru. Pierwszy etap tego procesu uzależniony jest od występowania kinazy tymidynowej kodowanej przez HSV. Trójfosforan acyklowiru działa jako inhibitor i substrat specyficznej dla wirusa opryszczki polimerazy DNA, w wyniku czego zapobiega dalszej syntezie łańcucha DNA wirusa, nie zaburzając prawidłowych procesów komórkowych. Hydrokortyzon jest najważniejszym glikortykosteroidem wydzielanym przez korę nadnerczy. Jest on stosowany miejscowo ze względu na działanie przeciwzapalne, osłabiające wiele niepożądanych objawów klinicznych chorób, w których zapalenie jest wiodącym objawem. Produkt leczniczy Zovirax Duo łączący przeciwirusowe działanie acyklowiru z działaniem przeciwzapalnym hydrokortyzonu, zmniejsza ryzyko rozwoju wrzodziejących zmian chorobowych skóry, wywołanych wirusem opryszczki. Dokładny mechanizm działania nie został dokładnie określony. Przypuszcza się, że działanie tego produktu leczniczego polega na usuwaniu wirusa i osłabieniu miejscowej reakcji zapalnej na wardze, co prowadzi do zmniejszenia objawów zakażenia. Badania kliniczne Dorośli: W randomizowanym badaniu klinicznym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby u 1143 pacjentów z nawracającą opryszczką warg, zastosowano produkt leczniczy Zovirax Duo, 5% acyklowir na podłożu produktu leczniczego Zovirax Duo oraz samo podłoże. Podstawowym punktem końcowym było zapobieganie rozwojowi opryszczki warg w zmiany wrzodziejące. Zmiany wrzodziejące rozwinęły się u 58% pacjentów leczonych produktem leczniczym Zovirax Duo w porównaniu do 65% pacjentów leczonych acyklowirem na podłożu produktu leczniczego Zovirax Duo (p=0,014) i 74% pacjentów leczonych podłożem (p<0,0001). U tych pacjentów, u których rozwinęły się zmiany wrzodziejące, średni czas utrzymywania się zmian wynosił odpowiednio 5,7, 5,9 i 6,5 dnia dla produktu Zovirax Duo, 5% acyklowiru na podłożu produktu leczniczego Zovirax Duo i samego podłoża. Dzieci: Przeprowadzono otwarte badanie kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu u młodzieży, którym objęto 254 pacjentów w wieku od 12 do17 lat. Zastosowano leczenie takimi samymi dawkami, jak u dorosłych pacjentów, a pacjentów obserwowano pod kątem działań niepożądanych. Profil bezpieczeństwa i skuteczności był podobny, jak u dorosłych. Pacjenci z obniżoną odpornością: Bezpieczeństwo stosowania produktu było oceniane w randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym podwójnie ślepą próbą, którym objęto 107 dorosłych pacjentów z obniżeniem odporności o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, leczonych albo lekiem Zovirax Duo albo acyklowirem na podłożu produktu leczniczego Zovirax Duo. Bezpieczeństwo stosowania produktu oraz częstość nawrotów wirusa opryszczki zwykłej podczas trwającej jeden rok obserwacji następczej po leczeniu była podobna w obydwu leczonych grupach. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących farmakokinetyki produktu Zpvirax Duo. Ze względu na ograniczone wchłanianie produktu Zovirax Duo po zastosowaniu miejscowym, należy spodziewać się małej ekspozycji ogólnoustrojowej na acyklowir. Glikokortykosteroidy mają zdolność przenikania do warstwy rogowej naskórka i wpływają na głębokie warstwy komórek. Zazwyczaj tylko niewielka część zastosowanej dawki ulega wchłanianiu, z tego względu nie należy spodziewać się wpływu leku na równowagę hormonalną. Ogólnoustrojowe działania glikokortykosteroidów mogą wystąpić w przypadku zwiększonego wchłaniania, np. gdy produkt zastosowano na dużą powierzchnię zmienionej zapalnie skóry lub na obszary skóry, gdzie warstwa rogowa naskórka jest uszkodzona. Zastosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa wchłanianie produktu. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności ogólnej i potencjalnego działania rakotwórczego po podaniu doustnym i pozajelitowym acyklowiru, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Obserwowano dodatnie wyniki niektórych testów dotyczących genotoksyczności, jednakże wyniki szeroko zakrojonych badań mutagenności przeprowadzonych in vitro i in vivo wskazują, że acyklowir nie powoduje ryzyka genetycznych zmian u ludzi. Większość odwracalnych działań niepożądanych na spermatogenezę z towarzyszącą toksyczność ogólną, obserwowano u szczurów i psów tylko po podaniu dawek acyklowiru większych niż dawki terapeutyczne. Badania na dwóch generacjach myszy nie wykazały żadnego wpływu acyklowiru na płodność po doustnym podaniu. W przypadku hydrochortyzonu - brak danych przedklinicznych mających odniesienie dla pacjentów. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Parafina ciekła Wazelina biała Izopropylu mirystynian Sodu laurylosiarczan Alkohol cetostearylowy Poloksamer 188 Glikol propylenowy Kwas cytrynowy, jednowodny Sodu wodorotlenek Kwas solny Woda oczyszczona 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące. 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Tuba aluminium laminowana HDPE z zakrętką z HDPE, zawierająca 2g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku. 6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymagań. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul.Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa Te. 22 576 9600, fax 22 576 9601 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16798 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 12.05.2010 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEG) 12.05.2010 18.60 zł koszyk,powiedz, 31261

  Zovirax Duo krem 2g

  18.60 zł

  Enterosgel zaw.x 225g
  images/1378211091_8656102.jpg Enterosgel zaw.x 225g Skład: hydrożel kwasu metylokrzemowego (hydrogel polydimethylsiloxane) 70%, woda oczyszczona 30% Działanie: Poprawia odporność organizmu, łagodzi przebieg biegunek zakaźnych i innych zaburzeń trawienia oraz chorób alergicznych, przyspiesza gojenie się ran, jest odpowiednim uzupełnieniem kuracji antybiotykowej, przyspiesza degradację alkoholu.   Zastosowanie: Preparat stosuje się do detoksykacji organizmu. Preparat podczas przechodzenia przez przewód pokarmowy wiąże średniocząsteczkowe substancje toksyczne, bakterie chorobotwórcze oraz alergeny i odprowadza je z organizmu. Preparat nie wchłania się do przewodu pokarmowego.    Dawkowanie: Dorośli: 1 łyżka stołowa (tj. 15 g) - 1-3 x dziennie Dzieci od 5 lat: 1 czubata łyżeczka do herbaty (tj. 5-10 g) - 1-3 x dziennie.  Preparat można rozpuścić w 100-200 ml wody i wypić lub zażyć i popić. Stosować 1,5-2 godz. przed jedzeniem, lub przyjmowaniu leków lub 2 godz. po jedzeniu, lub przyjmowaniu leków. Zalecany okres stosowania to 7-14 dni. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Wyższe dawkowanie i dłuższy okres stosowania polecamy skonsultować z lekarzem. Dawkowanie dorośli: Dorośli: 1 łyżka stołowa (tj. 15 g) - 1-3 x dziennie. Dawkowanie dzieci: Dzieci od 5 lat: 1 czubata łyżeczka do herbaty (tj. 5-10 g) - 1-3 x dziennie. Środki ostrożności: Przechowywać w temperaturze 4-25 stopni C w zamkniętej tubie. Chronić przed mrozem. 63.90 zł koszyk,powiedz, 4833

  Enterosgel zaw.x 225g

  63.90 zł

  Koenzym Q10+E kaps.30mg x 120 Naturell
  images/1385557354_koenzym-q10-witamina-e-naturell-120-kapsulek.jpg Koenzym Q10+E kaps.30mg x 120 Naturell Koenzym Q-10 "eliksir młodości", dodaje życiowej energii i pomaga wstrzymać czas. Koenzym Q-10 bierze udział w podstawowych dla życia komórek cyklach przemian metabolicznych - jest naturalnym katalizatorem procesów energetycznych. Produkcja tej cennej substancji w organizmie zmniejsza się z wiekiem i po 35. roku życia przestaje być wystarczająca. Zapotrzebowanie na Q-10 wzrasta również u osób intensywnie ćwiczących, pracujących fizycznie oraz podczas nasilonej przemiany materii (towarzyszącej pogorszonej kondycji orgaznimu, długotrwałemu stresowi). Koenzym Q-10 jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, opóźnia procesy starzenia się komórek, zwiększa odporność i neutralizuje toksyczne związki w naszym organizmie. Wzbogacenie diety w koenzym Q-10 wspomaga prawidłową kondycję serca i naczyń krwionośnych, zwiększa odporność oraz pomaga utrzymać prawidłowy stan dziąseł. Właściwe wchłanianie i przyswajalność związków działających, może zapewnić tylko odpowiednia postać preparatu, jaką są kapsułki. Zawierają one olej sojowy i witaminę E. Olej sojowy jest nośnikiem substancji czynnych, dzięki niemu możliwy jest transport koenzymu Q-10 z przewodu pokarmowego i rozpoczęcie jego działania. Koenzym Q-10: zwiększa wydolność energetyczną organizmu spowalnia procesy starzenia się poprawia pracę mięśnia sercowego, a tym samym zwiększa tolerancję serca na wysiłek pomaga zachowac prawidłowy stan naczyń krwionośnych reguluje gospodarkę tłuszczową, obniżając poziom cholesterolu we krwi Skład Substancje czynne: Koenzym Q-10 30 mg, witamina E 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (41,6% d.z.s.*), olej sojowy (nośnik substancji czynnej). Substancje dodatkowe: żelatyna, glicerol (sub. do stosowania na powierzchnię) tlenek żelaza (barwnik). (*d.z.s. - procent dziennego zalecanego spożycia) Dawkowanie Dawkowanie: 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. 50.90 zł koszyk,powiedz, 7238

  Koenzym Q10+E kaps.30mg x 120 Naturell

  50.90 zł

  Heparol, tabl., 60 szt

  11.19 zł

  Valused 30 kaps.

  9.25 zł

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Bestsellery
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.