Kategorie

POZOSTAŁE (2672)

Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • SYROP PRAWOSLAZOWY /AFLOFARM/ SYROP 125 G.

  2.23 zł

  Producent:Aflofarm
  Kod:3338201
  EAN:5909990573578
  BLOZ7:3338201
  Wysyłka:3 dni,
  produkt na zamówienie

  Ilość:szt.

  Działanie:

  - zmniejsza podrażnienie górnych - dróg oddechowych


  Zastosowanie:

  - suchy kaszel - stany zap.górnych dróg oddechowych


  Przeciwwskazania:

  - brak


  Dawkowanie:

  - doustnie - 3 razy dz.łyżkę stołową


  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:
  Fosidal syrop 2mg/ml x 150ml
  images/1394620418_fosidal.jpg Fosidal syrop 2mg/ml x 150ml Fosidal jest lekiem dostępnym w postaci syropu. Substancja czynna leku: fenspiryd ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela. Fenspiryd zmniejsza wytwarzanie substancji uczestniczących w procesach zapalnych oraz blokuje receptory H1, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, zmniejsza nadmierne wydzielanie oraz zmniejsza skurcz oskrzeli. Stąd stosowany jest w leczeniu objawowym (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ograniczenia w stosowaniu: Nie należy stosować leku  w następujących przypadkach: jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fenspiryd lub którykolwiek z pozostałych składników u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Należy zachować szczególną ostrożność: Stosowanie leku Fosidal nie zastępuje leczenia antybiotykami. Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku Fosidal w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania fenspirydu do mleka matki. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek Fosidal może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fosidal Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Stosowanie: Stosować doustnie. Lek Fosidal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 10-20ml na dobę. dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 30-60ml na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dorośli: 45-90ml na dobę. Lek zaleca się stosować na początku posiłków. W przypadku wrażenia, że działanie leku Fosidal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, Fosidal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Fosidal mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, ciężka reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy), rumień przechodzący w trwałe przebarwienie, senność. Rzadkie działania niepożądane: przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki leku, zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu. Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 1 rok. 6.67 zł koszyk,powiedz, 5613

  Fosidal syrop 2mg/ml x 150ml

  6.67 zł

  Regenerum, serum, regeneracyjne do rzęs, 4 ml + 7 ml
  images/1403728672_Regenerum serum do rzes 7 4 ml szparowane.JPG Regenerum, serum, regeneracyjne do rzęs, 4 ml + 7 ml Rege­ne­rum serum do rzęs składa się z dwóch spe­cjal­nie opra­co­wa­nych formulacji: - serum z eyeli­ne­rem do sto­so­wa­nia na linię rzęs zawiera odżyw­cze lipo­oli­go­pep­tydy, które poprzez sty­mu­la­cję cebu­lek rzęs, nie tylko przy­spie­szają ich wzrost, ale także zagęsz­czają i pogru­biają struk­turę wło­sków. Dodat­kowo obecny w skła­dzie eks­trakt ze świe­tlika działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek. - serum ze szczo­teczką do sto­so­wa­nia na całej dłu­go­ści rzęs, posiada w swo­jej for­mule matry­kinę z pro­wi­ta­miną B5, dzięki czemu spek­ta­ku­lar­nie wydłuża rzęsy oraz sku­tecz­nie ogra­ni­cza ich wypa­da­nie. Serum zostało także wzbo­ga­cone żelem z alo­esu i wita­miną E, które wni­kają we włókna wło­sków nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy. Lipo­oli­go­pep­tydy: dzięki wła­ści­wo­ściom lipo­fi­lo­wym łatwo prze­ni­kają w głąb skóry i miesz­ków wło­so­wych, gdzie sty­mu­lują cebulki rzęs do pro­duk­cji kera­tyny – głów­nego budulca wło­sów i rzęs. Pro­wa­dzi to do przy­spie­sze­nia ich wzro­stu, a także zagęsz­cze­nia i pogru­bie­nia struktury. Eks­trakt ze świe­tlika: pozy­tywne efekty dzia­ła­nia ziela świe­tlika (Euph­ra­sia Offi­ci­na­lis) na oko­lice oczu znane są od stu­leci. Skon­cen­tro­wany eks­trakt ze świe­tlika zawarty w Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do rzęs, działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek, prze­ciw­dzia­ła­jąc podrażnieniom. Kom­pleks matry­kiny i pro­wi­ta­miny B5: sty­mu­luje pro­li­fe­ra­cję kera­no­cy­tów w obrę­bie cebu­lek rzęs oraz zapew­nia opty­malne ich zako­twi­cze­nie w skó­rze poprzez sty­mu­lo­wa­nie i orga­ni­za­cję czą­ste­czek adhe­zyj­nych. Dzięki temu inten­syw­nie wydłuża rzęsy oraz działa wzmac­nia­jąco, ogra­ni­cza­jąc ich wypadanie. Żel z alo­esu i wita­mina E: nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy. Ponadto wywie­rają pozy­tywny wpływ na skórę, w któ­rej zako­twi­czone są rzęsy, dzia­ła­jąc rege­ne­ru­jąco i kojąco oraz poma­ga­jąc utrzy­mać ją w dobrej kondycji. 23.90 zł koszyk,powiedz, 68596

  Regenerum, serum, regeneracyjne do rzęs, 4 ml + 7 ml

  23.90 zł

  Rutinacea Max tabl.x 60

  6.60 zł

  ASEVIA*30 TABL.

  11.47 zł

  Linea 30+, tabl., 60 szt

  27.20 zł

  Paracetamol tabl.500mg x 10 /Polfa Lodz

  2.00 zł

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Bestsellery
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.