Kategorie

Na receptę (5887)

Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • Axyven tabl. 75mg x 28 ( 30% 11.77 )

  28.16 zł

  Producent:Axxon
  Kod:8465051
  EAN:5909990660643
  BLOZ7:8465051
  Wysyłka:Brak informacji

  Ilość:szt.

  Axyven tabl. 75mg x 28

  Producent / Importer: AXXON SP. Z O.O.
  Substancja czynna: Venlafaxinum
  Dawka: 0,075 g
  Postać, opakowanie: tabl.o przedł.uwaln. 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)

  Odbiór osobisty w aptekach w Warszawie przy ulicy:
  1. Grójecka 76 - Ochota
  2. Nowolipki 25 - Śródmieście
  3. Świętokrzyska 20 - Centrum
  4. Pasaż Ursynowski 7 - Ursynów

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Probiotyk LGO, kaps., 30 szt

  10.17 zł

  Ibuprofen LGO, 400 mg, tabl.powl., 60 szt,poj. ( data ważności 2015.02.28 )
  images/ Ibuprofen LGO, 400 mg, tabl.powl., 60 szt,poj. ( data ważności 2015.02.28 ) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibuprofen LGO, 400 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu ( Ibuprofenum ). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania • Bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do umiarkowanego (bóle głowy, m. in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, bóle mięśni, stawów i kości, nerwobóle, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). • Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). • Bolesne miesiączkowanie. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Wyłącznie do podawania doustnego i do doraźnego stosowania. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka początkowa to jedna tabletka, następnie w razie potrzeby po 4 godzinach można przyjąć kolejną tabletkę. Nie stosować dawki większej niż trzy tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować czterogodzinną przerwę pomiędzy dawkami. Tabletki należy popijać wodą. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłku. W przypadku osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres, do złagodzenia objawów. Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż przez 3 dni lub stan pacjenta pogarsza się, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: • z nadwrażliwością na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), • u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku lub astmy, • z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (czynną lub w wywiadzie), perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ (patrz punkt 4.4), • z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4), • z ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4), • przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 ( zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych – patrz punkt 4.5), • w III trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6), • z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, • ze skazą krwotoczną. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których występują: • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej – występuje zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8), • przewlekłe stany zapalne jelita (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) – może wystąpić zaostrzenie choroby (patrz punkt 4.8), • nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek oraz zatrzymanie płynów, • zaburzenia czynności nerek – istnieje ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8), • bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym, • zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8), • zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia). Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. Ponadto NLPZ mogą powodować zaburzenia widzenia. W takim przypadku należy odstawić produkt leczniczy i przeprowadzić badanie okulistyczne. W przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu, działania niepożądane związane z substancją czynną, w szczególności te odnoszące się do przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec nasileniu podczas stosowania NLPZ. U osób z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie produktu leczniczego może spowodować skurcz oskrzeli. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania produktu leczniczego jest większe niż u pacjentów młodszych. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej). Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego: Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni być świadomi, że należy poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę produktu leczniczego. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna, lub leki antyagregacyjne, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe: Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤ 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Reakcje skórne Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji ma miejsce na początku terapii, w większości przypadków, w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z: 17.13 zł koszyk,powiedz, 59613

  Ibuprofen LGO, 400 mg, tabl.powl., 60 szt,poj. ( data ważności 2015.02.28 )

  17.13 zł

  Ibuprofen LGO, 200 mg, tabl.powl., 60 szt,poj.
  images/ Ibuprofen LGO, 200 mg, tabl.powl., 60 szt,poj. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibuprofen LGO, 200 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu ( Ibuprofenum ). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - Bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do umiarkowanego (bóle głowy, m. in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, bóle mięśni, stawów i kości, nerwobóle, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). - Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). - Bolesne miesiączkowanie. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Wyłącznie do podawania doustnego i do doraźnego stosowania. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka początkowa to dwie tabletki, następnie w razie potrzeby po 4 godzinach można przyjąć jedną lub dwie tabletki. Nie stosować dawki większej niż sześć tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować czterogodzinną przerwę pomiędzy dawkami. Tabletki należy popijać wodą. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłku. W przypadku osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres, do złagodzenia objawów. Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż przez 3 dni lub stan pacjenta pogarsza się, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: - z nadwrażliwością na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), - u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku lub astmy, - z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (czynną lub w wywiadzie), perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ (patrz punkt 4.4), - z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4), - z ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4), - przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 ( zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ? patrz punkt 4.5), - w III trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6), - z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, - ze skazą krwotoczną. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których występują: - toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej ? występuje zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8), - przewlekłe stany zapalne jelita (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) ? może wystąpić zaostrzenie choroby (patrz punkt 4.8), - nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek oraz zatrzymanie płynów, - zaburzenia czynności nerek ? istnieje ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8), - bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym, - zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8), - zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia). Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. Ponadto NLPZ mogą powodować zaburzenia widzenia. W takim przypadku należy odstawić produkt leczniczy i przeprowadzić badanie okulistyczne. W przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu, działania niepożądane związane z substancją czynną, w szczególności te odnoszące się do przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec nasileniu podczas stosowania NLPZ. U osób z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie produktu leczniczego może spowodować skurcz oskrzeli. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania produktu leczniczego jest większe niż u pacjentów młodszych. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej). Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego: Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni być świadomi, że należy poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę produktu leczniczego. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna, lub leki antyagregacyjne, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe: Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤ 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Reakcje skórne Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji ma miejsce na początku terapii, w większości przypadków, w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z: 8.20 zł koszyk,powiedz, 62557

  Ibuprofen LGO, 200 mg, tabl.powl., 60 szt,poj.

  8.20 zł

  Nifuroksazyd tabl.100mg x 24/Hasco
  images/nifuroksazyd-100-hasco.jpg Nifuroksazyd tabl.100mg x 24/Hasco Wskazania: Ostra biegunka bakteryjna bez objawów zakażenia ogólnego (biegunka podróżnych, biegunka pokarmowa, zapalenie żołądka i jelit). Dawkowanie: Doustnie. Dorośli: 8 tabletek na dobę w 4 dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 6 lat : 6 tabletek na dobę w 3 dawkach podzielonych. Podstawową zasadą leczenia biegunki jest nawadnianie. Preparat należy stosować jednocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wkluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.   Uwaga! Podczas leczenia nie należy pić alkoholu (spożycie alkoholu w takcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha). Uwaga! Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.   Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Możliwe skutki uboczne: Reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka lub pokrzywka.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub jakakolwiek substancję pomocniczą preparatu.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. 5.95 zł koszyk,powiedz, 9221

  Nifuroksazyd tabl.100mg x 24/Hasco

  5.95 zł

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Bestsellery
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.