Kategorie

Na receptę (5214)

Ceneo zaufane opinie
Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • Clatra tabl.20mg x 10

  10,34 zł

  Producent:MENARINI
  Kod:8810901
  EAN:5909990840298
  BLOZ7:8810901
  Wysyłka:Brak informacji

  Ilość:szt.

  Clatra tabl.20mg x 10

  Producent / Importer: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
  Substancja czynna: Bilastinum
  Dawka: 0,02 g
  Postać, opakowanie: tabl. 10 tabl.

  Odbiór osobisty w aptekach w Warszawie przy ulicy:
  1. Grójecka 76 - Ochota
  2. Nowolipki 25 - Śródmieście
  3. Świętokrzyska 20 - Centrum
  4. Pasaż Ursynowski 7 - Ursynów

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Advantan masc 0.1% x 15g

  17,40 zł

  Codipar tabl.500mg x 12
  images/1435153317_CODIPAR 500mg MEDAGRO ID 3335.jpg Codipar tabl.500mg x 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CODIPAR 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera 500 mg Paracetamolum (paracetamolu). Substancje pomocnicze, patrz: pkt. 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Bóle różnego pochodzenia: • bóle głowy; • bóle mięśniowe, stawowe i kostne; • bolesne miesiączki; • bóle zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Doustnie Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje jednorazowo dawkę 10 do 15 mg/kg mc. Zazwyczaj stosuje się u dzieci: 6-12 lat – 1/2 tabletki co 4 do 6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 65 mg/kg mc. Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni a u dorosłych dłużej niż 10 dni bez zalecenia lekarza. 4.3 Przeciwwskazania • Uczulenie na paracetamol lub inne składniki preparatu. • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. • Choroba alkoholowa. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania W czasie stosowania paracetamolu nie należy jednocześnie spożywać alkoholu. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Poniżej 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu salicylowego może być również uczulonych na paracetamol. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego (dotyczy podawania doustnego). Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Podawanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek. 4.6 Ciąża lub laktacja Stosowanie podczas ciąży W przeprowadzonych dotychczas badaniach u kobiet ciężarnych nie stwierdzono niekorzystnego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Stosowanie w okresie laktacji Paracetamol przenika do mleka kobiecego. Z dostępnych danych wynika, że karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Paracetamol nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 4.8 Działania niepożądane W przypadku stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach występują bardzo rzadko. Mogą pojawić się: • odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień; • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty; • upośledzenie czynności wątroby i nerek; • sporadycznie: methemoglobinemia, agranulocytoza, małopłytkowość. 4.9 Przedawkowanie Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie paracetamolu we krwi. Wartość stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywnie prowadzić leczenie odtrutkami. Jeśli takiego badania nie można wykonać, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać conajmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy; Kod ATC: N02BE01 Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, natomiast nie wykazuje działania przeciwzapalnego, gdyż nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Z tego samego powodu paracetamol nie wpływa na proces krzepnięcia krwi. Mechanizm działania przeciwgorączkowego związany jest z hamowaniem syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast mechanizm ośrodkowego działania przeciwbólowego nie jest dokładnie znany. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiązanie z białkami krwi jest nieznaczne. Przeciętnie około 25% podanej dawki jest związane z białkami osocza, ale stopień wiązania waha się od 5 do 50% w zależności od dawki. Dystrybucja zachodzi do większości tkanek. Paracetamol przenika przez barierę łożyskową a także do mleka kobiecego. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Biodostępność paracetamolu w tabletkach przekracza 90%. Biologiczny okres półtrwania wynosi od około 1 h do 3 h. U chorych z uszkodzeniem wątroby i po podaniu dawek toksycznych może być przedłużony do ponad 4 h. Objętość dystrybucji: około 0,9 l/kg. Klirens całkowity: 5 ml/min/kg mc. Wchłanianie paracetamolu zachodzi głównie w jelicie cienkim. Przyjmowanie paracetamolu w czasie posiłku spowalnia wchłanianie, obniża wartość maksymalnego stężenia w osoczu i przedłuża czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia. Nie wpływa jednak na całkowitą biodostępność podanej dawki. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych klinicznych dotyczących mutagenności, teratogenności i rakotwórczości paracetamolu u ludzi. U zwierząt wykazano szkodliwy wpływ na jądra. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia ziemniaczana Powidon K-30 Talk Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy 6.3 Okres ważności 3 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Pojemnik z polietylenu w tekturowym pudełku 24 lub 50 tabletek (jeden pojemnik po 24 lub 50 szt.). Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku 6 lub 12 tabletek (jeden blister po 6 lub 12 szt.). 24 tabletki (dwa blistry po 12 szt.). 6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Brak szczególnych wymagań. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2578 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 04.11.1992 r./17.05.1999 r./09.07.2004 r./16.06.2005 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 3,73 zł koszyk,powiedz, 3335

  Codipar tabl.500mg x 12

  3,73 zł

  PLASTER APTEO CARE TKANINOWY 1M*6CM

  2,89 zł

  Bedicort G masc x 15g

  16,60 zł

  XYLOMETAZOLIN VIBROCIL(OTRIVIN)0,1% 10ML

  5,85 zł

  Nasivin kropl. 0,01% x 5ml

  12,00 zł

  Informacje


  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Solgar partner
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.