Opinie o Nas
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje


Solgar partner
Ceneo zaufane opinie

Acard 300 mg 10 tabl.

2,89 zł

Producent: POLFA WARSZAWA
Kod: 3222542
EAN: 590999129530
BLOZ7: 3222542
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Ilość:szt.

ACARD 300MG

Status:

Lek bez receptyDziałanie:

Lek Acard 300mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

Lek Acard 300mg stosuje się w zawale mięśnia sercowego lub podejrzeniu zawału mięśnia sercowego.Składniki:

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka zawiera 300mg kwasu acetylosalicylowego. Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, celuloza mikrokrystaliczna.Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie zawału lub podejrzenia zawału pacjent powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie ratunkowe, a następnie przyjąć lek Acard 300 mg.

Lek Acard 300mg należy zastosować natychmiast po wystąpieniu objawów zawału mięśnia sercowego, zazwyczaj jest to ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszność, poty, uczucie niepokoju, przyspieszona częstość akcji serca, nudności i wymioty.

Zalecana dawka

Dorośli: od 150 mg do 300mg (od ½ do 1 tabletki) jednorazowo.

Zwykle podaje się dawkę 300 mg jednorazowo/Opakowanie:

Opakowanie zawiera 10 tabletek.Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.Uwagi:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników , nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innych narządów (np. krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym); jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca; jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość); jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a –rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acard 300mg: jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); u pacjentów w podeszłym wieku; u pacjentów z chorobą wrzodową w przeszłości oraz przyjmujących leki zwiększające ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak: doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i deferasiroks); kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów predysponowanych lek może wywoływać napady dny moczanowej; kwas acetylosalicylowy stosując z innymi lekami zaburzającymi hemostazę (leki przeciwkrzepliwe, trombolityczne, antyagregacyjne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) może zwiększyć ryzyko krwawienia.

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.

Stwierdzono nieliczne przypadki ciężkich odczynów skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona związanych ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego. W razie wystąpienia objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych, lub innych objawów nadwrażliwości, leku nie należy ponownie stosować.

Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (patrz poniżej).

Kwas acetylosalicylowy może powodować zaburzenia płodności u kobiet .

Acard 300mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym: metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny.

Leki, których jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym należy unikać: leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon). Salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego.

Należy zachować ostrożność stosując lek Acard 300mg jednocześnie z: metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (stosowany w chorobach nowotworowych lub reumatoidalnych); lekami moczopędnymi (np. furosemid, spironolakton); lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, inhibitory kanału wapniowego); lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, heparyna) i innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna); lekami trombolitycznymi (np. streptokinaza i alteplaza) (stosowane w celu rozpuszczania skrzepów wewnątrznaczyniowych); innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym z ibuprofenem); selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (stosowane w leczeniu depresji); digoksyną (stosowana w niewydolności serca); solami litu (stosowane w leczeniu epizodów manii); lekami przeciwcukrzycowymi (np. insulina, pochodne sulfonylomocznika); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona); kwasem walproinowym (stosowany w leczeniu padaczki); acetazolamidem (stosowany w leczeniu jaskry); cyklosporyną, takrolimusem (stosowaneu pacjentów po przeszczepach); alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Acard 300mg można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.

Biorąc pod uwagę, że kwas acetylosalicylowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią i może istnieć ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a u niemowlęcia, lekarz podejmie decyzję czy przerwać karmienie piersią, oceniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza: reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka, pokrzywka, świąd; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła;trudności z oddychaniem lub przełykaniem; wstrząs anafilaktyczny, z objawami takimi jak np. zawroty głowy, uczucie silnego osłabienia, kołatanie serca, nudności i wymioty.

Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane o nieznanej częstości występowania: małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), eozynopenia (zmniejszenie liczby eozynofili we krwi); zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, niedokrwistość z niedoboru żelaza, hemoliza (rozpad krwinek czerwonych); szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, niewydolność serca, nadciśnienie; krwiaki, krwotoki (w tym np. z układu moczowo-płciowego, mózgowy, wewnątrzczaszkowy, okołooperacyjny czy do mięśni); krwawienia z nosa, astma analgetyczna (wywołana przyjmowaniem leków przeciwbólowych) , zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa; niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje (objawem mogą być krwawe wymioty bądź czarne stolce), uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia dziąseł, stany zapalne przewodu pokarmowego; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w przeszłości; przemijające zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby we krwi (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny); różne wykwity skórne; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek.Podmiot odpowiedzialny:

Polfa Warszawa ul.Karolkowa 22/24 01-207 WarszawaDostawa / odbiór produktu:

Odbiór osobisty zamówionych produktów możliwy jest w naszych aptekach. W celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie ZAPRASZAMY TUTAJ. Dostawa do aptek realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h.

Zdjęcie ma charakter informacyjny. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.