Opinie o Nas
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje


Solgar partner
Ceneo zaufane opinie

Aspicont 75mg 120 tabletek

9,45 zł

Producent: VITAMA S.A.
Kod: 3398661
EAN: 5909991349882
BLOZ7: 3398661
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Ilość:szt.

ASPICONT 75MG
Status:

Lek bez receptyDziałanie:

Lek ASPICONT zawiera kwas acetylosalicylowy, który stosowany w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w procesie zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową, a w mózgu może wywołać udar.

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: po przebytym zawale serca; niestabilnej i stabilnej chorobie niedokrwiennej serca; zapobieganie tworzenia się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych; po przebytym udarze mózgu.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie.

Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku ASPICONT powinien podjąć lekarz.Skład
:

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego . Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian.Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: 1 - 2 tabletki (75-150 mg) na dobę.

W zapobieganiu udarom mózgu zalecana dawka to 1 – 4 tabletki (75-300 mg) na dobę.

Tabletki dojelitowe należy przyjmować w trakcie lub po posiłku - połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody (pół szklanki).

Tabletka dojelitowa leku ASPICONT ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku ASPICONT nie podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecone przez lekarza .Opakowanie:

Opakowanie zawiera 120 tabletek.Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.Uwagi:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, jeśli po zastosowaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad astmy, jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby (ciężkie zaburzenia czynności nerek, wątroby), w ostatnim trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży) w dawkach powyżej 100 mg na dobę , jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ASPICONT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie lub inne substancje uczulające – patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku ASPICONT”, jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa lub jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech), jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku, jeśli pacjent planuje poddać się zabiegowi chirurgicznemu (nawet niewielkiemu, tj. ekstrakcji zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew i dlatego może się zwiększyć ryzyko krwawienia, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Pacjent musi niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeżeli objawy się nasilą lub jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie lub niespodziewane działania niepożądane np. nietypowe objawy krwawienia, poważne reakcje skórne lub jakiekolwiek inne objawy poważnej alergii .

Kwas acetylosalicylowy może powodować zespół Reya, jeśli podaje się go dzieciom. Zespół Reya jest bardzo rzadką chorobą, która wpływa na mózg i wątrobę i może być stanem zagrażającym życiu. Z tego powodu leku ASPICONT nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba że o stosowaniu zadecyduje lekarz.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystepowała dna moczanowa, przed rozpoczęciem stosowania leku ASPICONT powinien skontaktować się z lekarzem.

Ten lek nie jest zalecany jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 1 tabletce i uznawany jest za „wolny od sodu”.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent nie jest pewien, powinien porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Leku ASPICONT nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarskich, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem leku (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lek ASPICONT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie leku ASPICONT: z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Można stosować lek ASPICONT po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej: z lekami przeciwzakrzepowymi (np. kumaryna, heparyna, warfaryna); innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; z ibuprofenem; z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron, sulfinpirazon); z lekami przeciwcukrzycowymi – np. sulfonomoczniki oraz insuliną; z lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. klopidogrel); z lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. sertralina, paroksetyna); z lekami moczopędnymi (np. acetazolamid); z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo; z lekami przeciwnadciśnieniowymi; z kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy); z fenytoiną (lek przeciwpadaczkowy); z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień; z digoksyną (lek nasercowy); z deferazyroksem (lek używany w przewlekłym obciążeniu żelazem); z cyklosporyną i takrolimusem (leki, które hamują aktywności układu odpornościowego).

Stosowanie leku ASPICONT z alkoholem

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy dlatego podczas leczenia lekiem ASPICONT nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ASPICONT można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane w dawkach powyżej 100 mg na dobę, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.

Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania leku ASPICONT.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ASPICONT nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli pacjent zauważy którykolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku ASPICONT i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne). Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella. Nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu, lub smoliste stolce.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów): niestrawność; zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): pokrzywka; katar; trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu; zmiany liczby krwinek we krwi; nudności i wymioty; skurcz dolnych dróg oddechowych (oskrzeli), napad astmy; ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: plamica, wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego zagrażająca życiu postać: zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella.

Działanie niepożądane o nieznanej częstości: dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu; ból głowy; zawroty głowy; owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i ich przedziurawienie (perforacja); nadżerki; wybroczyny; przedłużony czas krwawienia; zaburzenie czynności nerek; niewydolność wątroby; zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi; reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała lub wstrząs.Podmiot odpowiedzialny:

Vitama S.A.ul. Bonifraterska 17 00-203 WarszawaDostawa / odbiór produktu:

Odbiór osobisty zamówionych produktów możliwy jest w naszych aptekach. W celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie zapraszamy ZAPRASZAMY TUTAJ. Dostawa do aptek realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h.

Zdjęcie ma charakter informacyjny. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży.

Dokładamy wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.