Opinie o Nas

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Administrator


Administratorem danych podanych w formularzu zamówień jest Spółka Farm-Jed Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Czerwonych Maków 12/37, 01-493 Warszawa, zarejestrowana pod  Numerem KRS 0000071275, REGON : 017420513, NIP 522-262-37-44, będąca właścicielem Serwisu aptekawaw.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: iod@farmjed.pl


Gromadzone dane i sposób ich przetwarzania


Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE sklep internetowy www.aptekawaw.pl przetwarza dane Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.  W tym między innymi usługi rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie aptekawaw.pl (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji złożonego zamówienia tj. sprzedaży oferowanego asortymentu oraz w razie konieczności rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. b RODO),  a także marketingowym w zakresie informowanie Klientów o oferowanych przez nasz Serwis produktach, podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, Nip, Pesel oraz dane adresowe oraz bilingowe.  Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nim kontaktu, kiedy jest to konieczne. Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania umowy.Dane osobowe Użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w stosownych klauzulach zgody zamieszczonych w Witrynie.

 

Zabezpieczenia 


1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:
a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL.

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administara wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta  Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego aptekawaw.pl w szczególnosci są to dostawcy usług hostingu oraz usług teleinformatycznych. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywame są dane w zalezności od uzgodnień umownych podlegają poleceniom Administartora co do celów i sposobów przetwarzania.  W sytuacji dokonania zakupu dostęp do danych osobowo-adresowych mają dodatkowo:
a) ograniczona liczba uprawnionych Pracowników FARM JED sp. z o.o. zapewniających obsługę i realizację zamówień;
b) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
z  filią przy ulicy Fajansowej 1, 02-217, Warszawa, InPost Paczkomaty Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Malborskiej 130, 30-62 Kraków  - w celu zapewnienia dostawy;
c)Serwisy płatności internetowych PayU SA z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, PayPal (Europe) S. a. r. l. et Cie, S. C. A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone –realizujące płatności internetowe;
d)Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań – w zakresie badanie satysfakcji z zawartej transakcji.


Edycja danych oraz cofnięcie zgody


Zgodnie z obowiązującym prawem  każdy Użytkownik ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich edycji (podstawa prawna art.7 RODO). Można tego dokonać odwiedzając adres: www.aptekawaw.pl  Po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane z naszej bazy. Każdej osobie przysługuje też prawo do cofnięcia ówcześnie wyrażonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.  Cofniecie ma skutek od chwili wycofania zgody i nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt pod adresem mailowym iod@farmjed.pl

 

Polityka Cookies


Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.
2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;
b) Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;
b) anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego.
4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
b) prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
c) promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.



Kontakt 

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez FARM-JED Sp. z o.o.  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" .