Opinie o Nas

Apap dla Dzieci FORTE, zawiesina doustna 85ml

18,38 zł

Kod: 6502851
EAN: 5909991102753
BLOZ7: 6502851
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Ilość:szt.

APAP DLA DZIECI FORTE
Status:

Lek bez receptyDziałanie:

APAP dla dzieci FORTE to lek należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, które działają przeciwbólowo w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu oraz zmniejszają gorączkę.

APAP dla dzieci FORTE to lek przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bóle menstruacyjne) i (lub) gorączki.

APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany w leczeniu bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u niemowląt (starszych niż 3 miesiące), dzieci, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku).

Jeśli po 2 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.Skład:

Substancją czynną leku jest paracetamol. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja stosowania:

APAP dla dzieci FORTE przeznaczony jest do stosowania doustnego; Dobrze wstrząsnąć przed użyciem; Nakrętka butelki jest zabezpieczona przed otwarciem przez dziecko. Aby otworzyć, naciśnij nakrętkę i jednocześnie przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara; Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami; Nie należy przekraczać zlecanej dawki. Należy pamiętać, że większe dawki niż zalecone mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg mas ciała co 4 godziny. Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Informacja o wieku dziecka w obrębie każdej grupy wagowej jest tylko orientacyjna.

3 – 6 miesięcy 1,5 ml 4 razy w ciągu 24 godzin.

6 – 24 miesięcy 3 ml 4 razy

2 – 3 lata 4,5 ml 4 razy

4 – 6 lat 6 ml 4 razy

7 – 9 lat 9 ml 4 razy

10 – 12 lat 12,5 ml 4 razy

Nie wolno stosować leku APAP dla dzieci FORTE u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania. Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkukrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).

W przypadku wysokiej gorączki (>39ºC), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, trzeba skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby lub pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna) skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg masy ciała/dobę (do dawki maksymalnej 2 g/dobę).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka musi zostać zmniejszona lub należy wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku APAP dla dzieci FORTE muszą wynosić co najmniej 8 godzin.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę

U niemowląt o masie ciała mniejszej niż 7 kg (6 miesiąc życia) powinno się rozważyć podawanie czopków, jeśli są dostępne i podawanie tej postaci farmaceutycznej nie jest niemożliwe ze względów klinicznych (np. biegunka). U dzieci o masie ciała większej niż 41 kg (starsze niż 12 lat), młodzieży i dorosłych mogą zostać rozważone, jako bardziej właściwe inne postaci farmaceutyczne paracetamolu.Opakowanie:

Opakowanie zawiera 85 ml .Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.Uwagi:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku APAP dla dzieci FORTE: jeśli u pacjenta występują choroby wątroby (w tym Zespół Gilberta lub zapalenie wątroby); jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek; jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych); jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony; jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby; jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol, gdyż to może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby; jeśli u pacjenta z astmą oskrzelową występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy.

Przyjmowanie leków przeciwbólowych, często przez długi czas może powodować bóle głowy lub je nasilać . Nie należy wtedy zwiększać dawki leku przeciwbólowego, ale należy skontaktować się z lekarzem w celu zyskania porady.

Ostrzeżenie:

Przyjmowanie dawek większych niż zalecane nie powoduje mocniejszego działania przeciwbólowego, ale związane jest z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno przekroczyć maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed jednoczesnym stosowaniem innych leków także zawierających paracetamol. Objawy uszkodzenia wątroby zwykle występują po kilku dniach. Dlatego ważne jest, aby uzyskać poradę lekarza niezwłocznie po przyjęciu większej dawki niż zalecana.

W przypadku wysokiej gorączki (>39ºC), objawów zakażenie lub przedłużających się objawów, utrzymujących się dłużej niż 2 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Inne leki a APAP dla dzieci FORTE

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku: innych leków zawierających paracetamol, takich jak na przykład leki stosowane w leczeniu grypy; warfaryny lub acenokumarolu (doustne leki przeciwzakrzepowe stosowane, by „rozrzedzić” krew); glikopironium i propanteliny (leki przeciwcholinergiczne mogące zmniejszyć wchłanianie paracetamolu); doustnych środków antykoncepcyjnych; fenytoiny, fenobarbitalu, prymidonu i lamotryginy (leki stosowane w leczeniu padaczki); chloramfenikolu (antybiotyk); izoniazydu i ryfampicyny (leki stosowane w leczeniu gruźlicy); metoklopramidu i domperydonu (leki przyspieszające opróżnianie żołądka); probenecydu (lek stosowany w leczeniu dużego stężenia kwasu moczowego we krwi (dny moczanowej); propranololu (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia); kolestyraminy (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu); zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS). Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi.

Stosowanie leku APAP dla dzieci FORTE z jedzeniem, piciem i alkoholem

APAP dla dzieci FORTE jest lekiem gotowym i może być przyjmowany wraz z jedzeniem i piciem (poza napojami alkoholowymi). Jeżeli pacjent zazwyczaj spożywa dużą ilość napojów alkoholowych, powinien przyjmować lek APAP dla dzieci FORTE ze szczególną ostrożnością, a podczas leczenia lekiem APAP dla dzieci FORTE, nie może pić napojów alkoholowych. Spożywanie posiłku nie wykazało wpływu na skuteczność leku, jednak przyjmowanie leku po posiłku może opóźnić jego działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, czy myśli, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą celem uzyskania porady przed przyjęciem tego leku. APAP dla dzieci FORTE może być stosowany w ciąży tylko po uważnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka. W takim przypadku, zalecane jest dokładne przestrzeganie dawki i czasu trwania stosowania. W trakcie ciąży, paracetamolu nie należy stosować przez długi czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami. Lek APAP dla dzieci FORTE w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zazwyczaj lek APAP dla dzieci FORTE nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Jednak, jeśli pacjent odczuwa niewielką senność i zawroty głowy jako działania niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Lek APAP dla dzieci FORTE zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216)

Ten lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Dawka powyżej 10 ml zawiesiny doustnej zawiera więcej niż 5 g sacharozy w dawce, co powinno być rozważone u pacjentów chorujących na cukrzycę. Sacharoza może być szkodliwa dla zębów. Ten lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APAP dla dzieci FORTE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności, czy spadek ciśnienia krwi.

Często (może wystąpić u1 na 10 pacjentów): umiarkowana senność; nudności; wymioty.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy; senność; zdenerwowanie; uczucie palenia w gardle; biegunka; ból brzucha (w tym skurcze i zgaga); zaparcie; ból głowy; nasilone pocenie; zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze).

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko (może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów): choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym); u pacjentów predysponowanych, skurcz oskrzeli.Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 WrocławDostawa / odbiór produktu:

Odbiór osobisty zamówionych produktów możliwy jest w naszych aptekach. W celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie zapraszamy ZAPRASZAMY TUTAJ. Dostawa do aptek realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h.

Zdjęcie ma charakter informacyjny. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.